Rychlé doručení – Během 1-4 pracovních dnů. Doprava zdarma při nákupu nad 630 CZK. x
Rychlé doručení – Během 1-4 pracovních dnů. Doprava zdarma při nákupu nad 630 CZK. x

Všeobecné obchodní podmínky

PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY

Před použitím webu nebo služeb dostupných na tomto webu si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky použití. Navštěvováním nebo používáním webu nebo nákupem z webu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto webu. Návštěvou webu nebo prohlížením jakéhokoli obsahu na webu a / nebo nákupem na webu prohlašujete a zaručujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim, máte právní způsobilost, a tímto souhlasíte s tím, že budete právně vázáni těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím stránky. Tyto podmínky se vztahují na všechny produkty prodávané výhradně společností WOWPetsDeals prostřednictvím webu www.wowpetsczechia.com. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být potvrzeny WOWPetsDeals. Jakékoli jiné smluvní podmínky jsou vyloučeny. Každý uživatel, který vstoupí a používá služby obchodu, souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky zde uvedené, bez výjimek. Pokud někdo nesouhlasí s těmito podmínkami, musí se zdržet využívání služeb tohoto obchodu a jakékoli transakce s ním. Odeslání objednávky znamená přijetí těchto smluvních podmínek a všech jejich podmínek.


OBJEDNÁVKY

Objednávky musí být přijímány přes internet vyplněním příslušného objednávkového formuláře, který najdete na adrese   www.wowpetsczechia.com . Vaše objednávka je přijata při odeslání vašich dodacích údajů a požadovaného množství prostřednictvím objednávkového formuláře. Podrobnosti objednávky jsou k dispozici na obrazovce uživatele po dokončení objednávky.


CENY A PROPAGACE

Všechny ceny na webu jsou konečné. V případě pokračující propagace budou mít naši zákazníci možnost získat slevu z ceny produktu v propagaci. Ceny produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Kupujícím bude účtována cena produktu, která byla aktuální v době nákupu.


MISE / DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Produkt může být dodán v Česko. Produkty budou zaslány kurýrem na adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři. Způsob platby je dobírkou nebo kreditní kartou / debetní kartou / PayPal nebo jiným způsobem platby podle příslušné země. V oblastech, kde není možné zaslat objednávku kurýrem, je dodávka zajištěna příslušnou poštou. Doprava bude probíhat denně, kromě víkendů a svátků.


NÁHRADY

Nároky na vrácení nebo zrušení jsou zaslány e-mailem: contact@wowpetsdeals.com nebo na konkrétní e-mailovou adresu, která je k dispozici v části Kontaktujte nás na webových stránkách příslušné země. V reklamaci zákazník uvede důvod reklamace. Vyhrazujeme si právo nepřijmout nárok kupujícího, pokud jsou důvody jeho stížnosti shledány nepřiměřenými.  Vrácený produkt musí být ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi (jako nový), aniž by byl těsně před prodejem neuzavřen nebo porušen obal jako původní originální obal. Aby bylo možné vrácení, musíte uvést číslo objednávky osoby, která produkt původně zakoupila a jehož podrobnosti jsou uvedeny v objednávkovém kódu. 

Zákazník má právo vrátit zakoupený produkt a požádat o jeho nahrazení jiným produktem nebo vrácení peněz, ve dvou případech: 1. V případě prokázané vady naší společnosti (přijatý nesprávný produkt nebo produkt s kvalitativními vadami) by měl zákazník vrátit produkt do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy si jej objednal, a to bezplatně.

2. Pokud rozhodnutí zákazníka o vrácení výrobku nevyplývalo z výše uvedených objektivních důvodů, společnost si vyhrazuje právo nevyhovět reklamaci. Je-li stížnost potvrzena, může zákazník vrátit produkt do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy zadal objednávku. V takovém případě nese veškeré náklady na dopravu, jakož i jakýkoli rozdíl v ceně produktů, zákazník. Ve všech případech by produkty měly být ve stavu, který obdrží zákazník, kompletní, bez poškození a v původním obalu. Pokud nebude vrácena do čtrnácti (14) dnů, náš obchod není povinen přijmout žádnou náhradu. Při dodržení Podmínek a přijetí nebo vrácení produktu je zákazník oprávněn obdržet buď jiný produkt stejné hodnoty nebo vrácení peněz. Vrácení peněz zákazníkovi bude dokončeno do třiceti (30) dnů od data, kdy obdržíme produkt.

V případě opakovaného vrácení peněz v případě, že naše společnost na základě vlastního uvážení usuzuje, že zákazník zneužívá právo na vrácení nebo jedná ve špatné víře, má právo odmítnout vrátit produkt, i když jsou tyto podmínky splněny. Tyto podmínky se nedotýkají práv spotřebitelů stanovených zákonem.


VAŠE POVINNOSTI JAKO KLIENTA

Jste zodpovědní za výběr produktu a jeho vhodnost pro vaše účely. Zákazník nesmí poškozovat nebo se pokoušet poškozovat integritu, bezpečnost a / nebo dostupnost služeb naší společnosti. Uveďte platné jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mail. Platíte za objednané zboží.

Zákazník má být k dispozici nebo mít zástupce k dispozici v době dodání.

Nefalšujte objednávky.

Nevytvářejte recenze produktů ani neposkytujte žádné jiné nepravdivé informace.


PRAVIDLA A PODMÍNKY

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo aktualizovat, toto právo však nemá vliv na stávající podmínky, které zákazník přijal po provedení objednávky. Úpravy nebo obnovení budou účinné od doby, kdy bude zveřejněn text o jakékoli změně. Pravidelně kontrolujte, zda se na této webové stránce nenacházejí změny smluvních podmínek.


ROZHODNÉ PRÁVO - JURISDIKCE

Tato smlouva se řídí evropským a mezinárodním právem, zejména zákony upravující záležitosti související s elektronickým obchodem, prodejem na dálku a ochranou spotřebitele a podléhající výlučné jurisdikci soudů v místě sídla naší společnosti.


PRODUKTY

Produkty hostované na stránkách obchodu jsou vysoce kvalitní a splňují všechny požadované specifikace. Také je vše pečlivě analyzováno z hlediska kvality a využití. Za jakékoli jiné použití nebo použití, než pro které je navržen a vyrobený z našeho online obchodu, odpovídá výhradně zákazník.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje zákazníků našich webových stránek zůstávají přísně důvěrné a používají se pouze k provedení výše uvedených akcí a pro informační účely. Pokud vaše osobní údaje předložíte, znamená to, že máte více než 18 let a souhlasíte s údaji používanými naší společností. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud to nebudou vyžadovány zákonnými prostředky donucovacích orgánů.